Súkromná jazyková škola iCan
Štúdium slovenského a anglického jazyka v Bratislave
(+421) 905 460 194
Pre život, štúdium a podnikanie
pre život, štúdium a podnikanie
Slovenský jazyk
Anglický jazyk

Vítame Vás v našej jazykovej škole!

 

Hlavným poslaním „Súkromnej jazykovej školy iCan, Lazaretská 8“ je poskytovanie kvalitného vzdelania v oblasti vyučovania anglického a slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Kurzy slovenského jazyka sú určené cudzincom, ktorí na Slovensku plánujú žiť, podnikať, študovať.
Proces jazykovej výučby sa uskutočňuje v hlavnom meste Slovenska, v centre Bratislavy. Nadobudnuté vedomosti môžu študenti ďalej využívať vo vyučovacom procese na slovenských stredných a vysokých školách, ako aj pri každodennej a pracovnej komunikácii.

Naším zámerom je

 • ponúkať študentom kvalitné a praxou preverené vyučovacie programy;
 • poskytovať jazykové vzdelávanie pod vedením vyučujúcich s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti jazykového vzdelávania;
 • analyzovať efektivitu používaných vyučovacích metodík a výsledky uplatňovať vo vyučovacom procese;
 • poskytovať študentom aj ďalšie služby, napríklad asistenciu pri požiadaní o nostrifikáciu dokladov o vzdelaní, podaní žiadosti o národné vízum, zabezpečenie pohodlného ubytovania, zabezpečenie zdravotného poistenia, apd.;
 • obhájiť pozíciu poprednej jazykovej školy pre cudzincov.

Cudzinci, ktorí plánujú študovať na Slovensku, môžu študovať na akejkoľvek verejnej vysokej škole bezplatne za podmienky, že vyučovanie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Po dovŕšení štúdia imigrant dostáva európsky diplom, ktorý dáva možnosť si nájsť prácu v krajinách EU.


Vysokoškolské vzdelanie na Slovensku úplne zodpovedá európskym a svetovým štandardom. Diplomy získané na slovenských vysokých školách majú dobrý ohlas a nemusia byť nostrifikované v krajinách EU, Kanade, USA a iných krajinách. Poskytuje to značné výhody v prípade následného zamestnania v zahraničí.


Výdavky zahraničných študentov na život na Slovensku sú neporovnateľne nižšie v porovnaní s finančnými výdavkami v iných krajinách EU. Priemerné mesačné výdavky na živobytie dosahujú 250-300 Eur. Na viaceré verejné univerzity na Slovensku sa nemusia robiť prijímacie skúšky.


Slovenské univerzity majú snahu prijímať študentov zo zahraničia a snažia sa, aby prijímanie zahraničných študentov malo rastúci trend. Pri vybavení víza na Slovensko nebudete musieť podstupovať komplikované byrokratické procedúry, vízum býva poskytované v priebehu 10- tich pracovných dní (maximálne do 30 dní) po podaní žiadosti a potrebných dokumentov na konzulát Slovenskej republiky.


Chceme pripomenúť aj možnosť voľného pohybu na území všetkých členských štátov EÚ, ako aj blízkosť Bratislavy k iným hlavným mestám európskych krajín (Viedeň, Budapešť). Študenti môžu používať železničnú dopravu na území Slovenska úplne zadarmo.


Slovensko je krásna a ekologicky čistá krajina s množstvom prírodných krás a historických pamiatok. Môžete obdivovať panorámu Nízkych a Vysokých Tatier, krištáľovo čisté jazerá, mnoho stredovekých hradov a starobylých miest, navštíviť kúpeľné mestá, alebo sa ochladiť v jaskyni. Táto pohostinná krajina je vždy pripravená privítať hostí a poskytuje možnosti na relax, oddych a pohodu.


Okrem vyššie uvedeného možno konštatovať, že Slovensko je krajinou s vysokou životnou úrovňou a rýchlym hospodárskym rozvojom. Ceny nehnuteľností sú relatívne nízke, ako aj náklady na stravovanie a vzdelanie, pričom kvalita života je na vysokej úrovni. Podľa tohto ukazovateľa Slovensko je na 36. mieste vo svete, pred Poľskom a Litvou. Samozrejme, životné podmienky na Slovensku nemožno nazvať dokonalými, ale ekonomicky to je prosperujúca európska krajina.


Vedeli ste, že vzdelanie na Slovensku môžete získať za prijateľné ceny? To je skutočne pravda, nakoľko vysokoškolské vzdelanie v Európe je dnes poskytované podľa rovnakých pravidiel. Z tohto dôvodu po štúdiu budete mať dokument o vzdelaní, ktorý bude akceptovaný v celom svete. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami štúdium na slovenských školách je možný s nižšími nákladmi.


Stále premýšľate o tom, či je možné študovať na Slovensku aj v zahraničí bezplatne? Ak chcete, aby sa pred vami otvorila cesta pre prijatie na najlepšie vysoké školy EÚ a Slovenska, odporúčame absolvovať kurz angličtiny a slovenčiny na našej škole. To vám umožní neskôr získať bezplatné vzdelanie v Európskej únii a na Slovensku.


Okrem toho, ak ste študentom Jazykovej školy iCan, môžete požiadať o udelenie národného víza na základe štúdia v kurze. Nezanedbateľným faktom, ktorý vám uľahčí adaptáciu po príchode na Slovensko, je konzultačná podpora našim študentom v priebehu celého štúdia! Naši učitelia a zamestnanci chápu zložitosť presťahovania do novej krajiny, preto priamo v programe kurzu nájdete pokyny a vysvetlenia odlišností spôsobu života na Slovensku. My vás naučíme nielen jazyk, ale priblížime vám aj kultúrne charakteristiky a tradície a budeme sa snažiť prekonať všetky bariéry, ktoré existujú medzi cudzincami a Slovákmi.
 

Jazykové kurzy
Slovenský jazyk

Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Používa sa v úradnom styku, v niektorých oblastiach verejného styku, vedie sa v ňom úradná agenda. Vzdelávanie v Slovenskej republike prebieha v slovenskom jazyku, s výnimkou vyučovania cudzích jazykov, alebo vyučovania na bilingválnych gymnáziách. Pre občanov iných štátov je vzdelanie v slovenčine bezplatné. Toto ustanovenie platí pre všetkých cudzincov bez výnimky. Preto, ak ste sa rozhodli získať vzdelanie na Slovensku, je pre vás výhodné, aby ste začali so štúdiom slovenčiny.

Anglický jazyk

Angličtina bola a zostáva najobľúbenejším a najrozšírenejším jazykom už mnoho rokov. Jeho štúdium v zahraničí je oveľa jednoduchšie, pretože komunikácia s ostatnými ľuďmi je založená predovšetkým na ňom. V Bratislave už veľa miestnych obyvateľov hovorí po anglicky, vzhľadom na blízkosť hraníc s Rakúskom a Maďarskom a vznikom veľkého počtu zahraničných firiem tu žije veľa cudzincov. Náklady na výučbu angličtiny na Slovensku Vás môžu príjemne prekvapiť.

Dobrý deň drahá škola a pozdravujem všetkých, ktorí tu už študujú alebo sa len na to chystajú! Študujem angličtinu v iCan len niekoľko mesiacov, a už si jasne uvedomujem, že som si vybrala skvelú školu. Miesto, kde sa nachádza, učitelia, učebné materiály - to všetko je na veľmi vysokej úrovni. Veľmi rada chodím na hodiny. V triede nemávam žiadne komplexy alebo strach urobiť chybu a povedať niečo zle. Učiteľ vždy láskavo opraví, vysvetlí a naučí.
Viktoria, Bielorusko
Najlepšie univerzity na Slovensku
 • Univerzita Komenského Bratislava
  Univerzita Komenského
  Bratislava
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  Slovenská technická univerzita
  Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita
  Bratislava
 • Vysoká škola manažmentu Bratislava a Trenčín
  Vysoká škola manažmentu
  Bratislava a Trenčín
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Bratislava

Kde sa nachádzame
Lazaretská 8 (1. poschodie)
811 01 Bratislava, Slovensko
E-mail:
ican@icanschool.sk
Теl.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Hľadajte nás: